Video: Polar X-Plorer [Onride]

Legoland BillundCopyright: Redaktion Parkscout

Fecha: 10-jun-2013
Duración: 1:33

Un on-ride video de la montaña rusa Polar X-Plorer situada en Legoland Billund.
 Volver

Recomendar ##SOCIALMEDIATEXT##